Cliqueu sobre la parada del recorregut o del pànol per veure els horaris
Art Can Vallhonrat Electricitat Renfe Ca n´Alzamora Doctor Ferran Servet Joan Puig Estació FGC Anton de Borja 25 de Setembre Sant Cugat Cervantes Mercat Magí Ramentol Biblioteca Plana de Can Bertran Lourdes Ca n´Oriol Segòvia Mallorca Font del Ferro El Ferrol Els Nius Tennis El Pinar/Can Rosés
Olimpíades Tennis Can Rosès Calderón Terranova Madrid Albacete Anton de Borja Estació FGVC Joan Puig Servet Doctor Ferran El Pinar/Can Rosés Lourdes Plana de Can Bertran Biblioteca Magallanes Lluís Ribas Duran i Bas Progrès Abat Escarré Ca nAlzamora Renfe Granados Arrieta Can Vallhonrat
Can Rosès Terranova Albacete Estació FGC 25 de Setembre Sant Cugat Cervantes Mercat Magí Ramentol Ca n´Oriol Segòvia Mallorca Font del Ferro El Ferrol Els Nius El Pinar/Can Rosés Lourdes Plana de Can Bertran Biblioteca Magallanes Lluís Ribas Duran i Bas Progrès Abat Escarré Olimpíades Doctor Ferran Ca nAlzamora Renfe Granados Arrieta Can Vallhonrat Tennis Anton de Borja Estació FGVC Joan Puig Electricitat Ca n´Alzamora