Actualment no hi ha cap incidència remarcable en el servei de Transport urbà.