Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Can Rosés


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:45
 7:07
 8:17
 9:05
 10:17
 11:05
 12:17
 
 7:29
 8:41
 9:29
 10:41
 11:29
 12:41
 
 7:53
 
 9:53
 
 11:53
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:05
 14:17
 15:05
 16:17
 17:05
 18:17
 19:05
 13:29
 14:41
 15:29
 16:41
 17:29
 18:41
 19:29
 13:53
 
 15:53
 
 17:53
 
 19:51
 20h
 21h
 20:13
 21:19
         
 20:35
 21:41
         
 20:57
 21:59
         

Correspondència amb: