Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Estació RubÍ+D


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:38
 7:10
 8:14
 9:02
 10:06
 11:10
 12:14
 6:54
 7:26
 8:30
 9:18
 10:22
 11:26
 12:30
 
 7:42
 8:46
 9:34
 10:38
 11:42
 12:46
 
 7:58
 
 9:50
 10:54
 11:58
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:02
 14:06
 15:10
 16:14
 17:02
 18:06
 19:10
 13:18
 14:22
 15:26
 16:30
 17:18
 18:22
 19:26
 13:34
 14:38
 15:42
 16:46
 17:34
 18:38
 19:42
 13:50
 14:54
 15:58
 
 17:50
 18:54
 19:58
 20h
 21h
 20:14
 21:02
         
 20:30
 21:18
         
 20:46
 21:34
         
 
 21:50
         

Correspondència amb: