Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació RubÍ+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Ximelis


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:10
 8:15
 9:18
 10:22
 11:26
 12:30
 
 7:35
 8:31
 9:50
 10:54
 11:58
   
 7:42
 8:47
         
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:02
 14:06
 15:10
 16:14
 17:19
 18:23
 19:26
 13:34
 14:38
 15:35
 16:46
 17:51
 18:55
 19:58
   
 15:42
       
 20h
 21h
 22h
 20:30
 21:02
 22:03
       
 
 21:33
         

Correspondència amb: