Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació RubÍ+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Can Fatjó


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:06
 8:11
 9:14
 10:18
 11:22
 12:26
 
 7:31
 8:27
 9:46
 10:50
 11:54
 12:58
 
 7:38
 8:43
         
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:30
 14:02
 15:06
 16:10
 17:15
 18:19
 19:22
 
 14:34
 15:31
 16:42
 17:47
 18:51
 19:54
   
 15:38
       
 20h
 21h
 20:26
 21:29
         
 20:58
 21:59
         

Correspondència amb: