Línia 1
EL PINAR-CAN SERRAFOSSÀ

L1 Can Serrafossà-El Pinar - FEINERS LECTIUS > Riera-Guardiet


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:15
 7:15
 8:15
 9:15
 10:15
 11:15
 12:15
 6:35
 7:35
 8:35
 9:35
 10:35
 11:35
 12:35
 6:55
 7:55
 8:55
 9:55
 10:55
 11:55
 12:55
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:15
 14:15
 15:15
 16:15
 17:15
 18:15
 19:15
 13:35
 14:35
 15:35
 16:35
 17:35
 18:35
 19:35
 13:55
 14:55
 15:55
 16:55
 17:55
 18:55
 19:55
 20h
 21h
 20:15
 21:15
         
 20:35
 21:35
         
 20:55
 21:55
         

Correspondència amb: