Línia 1
EL PINAR-CAN SERRAFOSSÀ

L1 Can Serrafossà-El Pinar - FEINERS LECTIUS > Estació RubÍ+D


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:11
 7:11
 8:11
 9:11
 10:11
 11:11
 12:11
 6:31
 7:31
 8:31
 9:31
 10:31
 11:31
 12:31
 6:51
 7:51
 8:51
 9:51
 10:51
 11:51
 12:51
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:11
 14:11
 15:11
 16:11
 17:11
 18:11
 19:11
 13:31
 14:31
 15:31
 16:31
 17:31
 18:31
 19:31
 13:51
 14:51
 15:51
 16:51
 17:51
 18:51
 19:51
 20h
 21h
 20:11
 21:11
         
 20:31
 21:31
         
 20:51
 21:51
         

Correspondència amb: