Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Magí Ramentol


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:51
 7:13
 8:01
 9:13
 10:01
 11:13
 12:01
 
 7:36
 8:25
 9:37
 10:25
 11:37
 12:25
   
 8:49
 
 10:49
 
 12:49
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:13
 14:01
 15:13
 16:01
 17:13
 18:01
 19:13
 13:37
 14:25
 15:37
 16:25
 17:37
 18:25
 19:36
 
 14:49
 
 16:49
 
 18:49
 19:59
 20h
 21h
 20:21
 21:05
         
 20:43
 21:27
         
 
 21:47
         

Correspondència amb: