Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Cervantes


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:48
 7:10
 8:22
 9:10
 10:22
 11:10
 12:22
 
 7:33
 8:46
 9:34
 10:46
 11:34
 12:46
 
 7:58
 
 9:58
 
 11:58
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:10
 14:22
 15:10
 16:22
 17:10
 18:22
 19:10
 13:34
 14:46
 15:34
 16:46
 17:34
 18:46
 19:33
 13:58
 
 15:58
 
 17:58
 
 19:56
 20h
 21h
 20:18
 21:02
         
 20:40
 21:24
         
 
 21:44
         

Correspondència amb: