Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Cervantes


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:45
 7:01
 8:06
 9:10
 10:14
 11:02
 12:06
 
 7:17
 8:22
 9:26
 10:30
 11:18
 12:22
 
 7:34
 8:38
 9:42
 10:46
 11:34
 12:38
 
 7:50
 8:54
 9:58
 
 11:50
 12:54
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:10
 14:14
 15:02
 16:06
 17:10
 18:14
 19:02
 13:26
 14:30
 15:18
 16:22
 17:26
 18:30
 19:18
 13:42
 14:46
 15:34
 16:38
 17:42
 18:46
 19:33
 13:58
 
 15:50
 16:54
 17:58
 
 19:49
 20h
 21h
 20:05
 21:09
         
 20:21
 21:25
         
 20:37
 21:41
         
 20:53
 21:57
         

Correspondència amb: