Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Sant Cugat


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:45
 7:01
 8:05
 9:09
 10:13
 11:01
 12:05
 
 7:17
 8:21
 9:25
 10:29
 11:17
 12:21
 
 7:33
 8:37
 9:41
 10:45
 11:33
 12:37
 
 7:49
 8:53
 9:57
 
 11:49
 12:53
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:09
 14:13
 15:01
 16:05
 17:09
 18:13
 19:01
 13:25
 14:29
 15:17
 16:21
 17:25
 18:29
 19:17
 13:41
 14:45
 15:33
 16:37
 17:41
 18:45
 19:33
 13:57
 
 15:49
 16:53
 17:57
 
 19:49
 20h
 21h
 20:05
 21:09
         
 20:21
 21:25
         
 20:37
 21:41
         
 20:53
 21:57
         

Correspondència amb: