Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Sant Cugat


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:48
 7:10
 8:21
 9:09
 10:21
 11:09
 12:21
 
 7:32
 8:45
 9:33
 10:45
 11:33
 12:45
 
 7:57
 
 9:57
 
 11:57
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:09
 14:21
 15:09
 16:21
 17:09
 18:21
 19:09
 13:33
 14:45
 15:33
 16:45
 17:33
 18:45
 19:33
 13:57
 
 15:57
 
 17:57
 
 19:56
 20h
 21h
 20:18
 21:02
         
 20:40
 21:24
         
 
 21:44
         

Correspondència amb: