Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Biblioteca


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:37
 7:21
 8:07
 9:19
 10:07
 11:19
 12:07
 6:59
 7:43
 8:31
 9:43
 10:31
 11:43
 12:31
   
 8:55
 
 10:55
 
 12:55
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:19
 14:07
 15:19
 16:07
 17:19
 18:07
 19:19
 13:43
 14:31
 15:43
 16:31
 17:43
 18:31
 19:43
 
 14:55
 
 16:55
 
 18:55
 
 20h
 21h
 20:05
 21:11
         
 20:27
 21:32
         
 20:49
 21:52
         

Correspondència amb: