Línia 1
EL PINAR-CAN SERRAFOSSÀ

L1 Can Serrafossà-El Pinar - FEINERS LECTIUS > Bullidor


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:16
 7:16
 8:16
 9:16
 10:16
 11:16
 12:16
 6:36
 7:36
 8:36
 9:36
 10:36
 11:36
 12:36
 6:56
 7:56
 8:56
 9:56
 10:56
 11:56
 12:56
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:16
 14:16
 15:16
 16:16
 17:16
 18:16
 19:16
 13:36
 14:36
 15:36
 16:36
 17:36
 18:36
 19:36
 13:56
 14:56
 15:56
 16:56
 17:56
 18:56
 19:56
 20h
 21h
 20:16
 21:16
         
 20:36
 21:36
         
 20:56
 21:56
         

Correspondència amb: