Línia 1
EL PINAR-CAN SERRAFOSSÀ

L1 Can Serrafossà-El Pinar - FEINERS LECTIUS > Platí


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:05
 7:05
 8:05
 9:05
 10:05
 11:05
 12:05
 6:25
 7:25
 8:25
 9:25
 10:25
 11:25
 12:25
 6:45
 7:45
 8:45
 9:45
 10:45
 11:45
 12:45
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:05
 14:05
 15:05
 16:05
 17:05
 18:05
 19:05
 13:25
 14:25
 15:25
 16:25
 17:25
 18:25
 19:25
 13:45
 14:45
 15:45
 16:45
 17:45
 18:45
 19:45
 20h
 21h
 20:05
 21:05
         
 20:25
 21:25
         
 20:45
 21:45
         

Correspondència amb: