Línia 1
EL PINAR-CAN SERRAFOSSÀ

L1 El Pinar-Can Serrafossà - FEINERS LECTIUS > Joventut


 5h
 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 5:53
 6:13
 7:13
 8:13
 9:13
 10:13
 11:13
 
 6:33
 7:33
 8:33
 9:33
 10:33
 11:33
 
 6:53
 7:53
 8:53
 9:53
 10:53
 11:53
 12h
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 12:13
 13:13
 14:13
 15:13
 16:13
 17:13
 18:13
 12:33
 13:33
 14:33
 15:33
 16:33
 17:33
 18:33
 12:53
 13:53
 14:53
 15:53
 16:53
 17:53
 18:53
 19h
 20h
 21h
 19:13
 20:13
 21:13
       
 19:33
 20:33
 21:33
       
 19:53
 20:53
 21:53