Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Olimpíades


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:59
 7:15
 8:04
 9:08
 10:12
 11:00
 12:04
 
 7:31
 8:20
 9:24
 10:28
 11:16
 12:20
 
 7:48
 8:36
 9:40
 10:44
 11:32
 12:36
   
 8:52
 9:56
 
 11:48
 12:52
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:08
 14:12
 15:00
 16:04
 17:08
 18:12
 19:00
 13:24
 14:28
 15:16
 16:20
 17:24
 18:28
 19:16
 13:40
 14:44
 15:32
 16:36
 17:40
 18:44
 19:32
 13:56
 
 15:48
 16:52
 17:56
 
 19:47
 20h
 21h
 22h
 20:03
 21:07
 22:11
       
 20:19
 21:23
         
 20:35
 21:39
         
 20:51
 21:55
         

Correspondència amb: