Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Els Nius


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:01
 8:11
 9:23
 10:11
 11:23
 12:11
 
 7:23
 8:35
 9:47
 10:35
 11:47
 12:35
 
 7:46
 8:59
 
 10:59
 
 12:59
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:23
 14:11
 15:23
 16:11
 17:23
 18:11
 19:23
 13:47
 14:35
 15:47
 16:35
 17:47
 18:35
 19:46
 
 14:59
 
 16:59
 
 18:59
 
 20h
 21h
 20:09
 21:15
         
 20:31
 21:37
         
 20:53
 21:57
         

Correspondència amb: