Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Els Nius


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:57
 7:13
 8:02
 9:06
 10:10
 11:14
 12:02
 
 7:29
 8:18
 9:22
 10:26
 11:30
 12:18
 
 7:46
 8:34
 9:38
 10:42
 11:46
 12:34
   
 8:50
 9:54
 10:58
 
 12:50
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:06
 14:10
 15:14
 16:02
 17:06
 18:10
 19:14
 13:22
 14:26
 15:30
 16:18
 17:22
 18:26
 19:30
 13:38
 14:42
 15:46
 16:34
 17:38
 18:42
 19:45
 13:54
 14:58
 
 16:50
 17:54
 18:58
 
 20h
 21h
 22h
 20:01
 21:05
 22:09
       
 20:17
 21:21
         
 20:33
 21:37
         
 20:49
 21:53
         

Correspondència amb: