Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > El Ferrol


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:59
 7:21
 8:09
 9:21
 10:09
 11:21
 12:09
 
 7:44
 8:33
 9:45
 10:33
 11:45
 12:33
   
 8:57
 
 10:57
 
 12:57
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:21
 14:09
 15:21
 16:09
 17:21
 18:09
 19:21
 13:45
 14:33
 15:45
 16:33
 17:45
 18:33
 19:44
 
 14:57
 
 16:57
 
 18:57
 
 20h
 21h
 20:07
 21:13
         
 20:29
 21:35
         
 20:51
 21:55
         

Correspondència amb: