Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > El Ferrol


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:56
 7:12
 8:01
 9:05
 10:09
 11:13
 12:01
 
 7:28
 8:17
 9:21
 10:25
 11:29
 12:17
 
 7:45
 8:33
 9:37
 10:41
 11:45
 12:33
   
 8:49
 9:53
 10:57
 
 12:49
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:05
 14:09
 15:13
 16:01
 17:05
 18:09
 19:13
 13:21
 14:25
 15:29
 16:17
 17:21
 18:25
 19:29
 13:37
 14:41
 15:45
 16:33
 17:37
 18:41
 19:44
 13:53
 14:57
 
 16:49
 17:53
 18:57
 
 20h
 21h
 22h
 20:00
 21:04
 22:08
       
 20:16
 21:20
         
 20:32
 21:36
         
 20:48
 21:52
         

Correspondència amb: