Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Font del Ferro


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:58
 7:20
 8:08
 9:20
 10:08
 11:20
 12:08
 
 7:43
 8:32
 9:44
 10:32
 11:44
 12:32
   
 8:56
 
 10:56
 
 12:56
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:20
 14:08
 15:20
 16:08
 17:20
 18:08
 19:20
 13:44
 14:32
 15:44
 16:32
 17:44
 18:32
 19:43
 
 14:56
 
 16:56
 
 18:56
 
 20h
 21h
 20:06
 21:12
         
 20:28
 21:34
         
 20:50
 21:54
         

Correspondència amb: