Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Segòvia


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:56
 7:18
 8:06
 9:18
 10:06
 11:18
 12:06
 
 7:41
 8:30
 9:42
 10:30
 11:42
 12:30
   
 8:54
 
 10:54
 
 12:54
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:18
 14:06
 15:18
 16:06
 17:18
 18:06
 19:18
 13:42
 14:30
 15:42
 16:30
 17:42
 18:30
 19:41
 
 14:54
 
 16:54
 
 18:54
 
 20h
 21h
 20:04
 21:10
         
 20:26
 21:32
         
 20:48
 21:52
         

Correspondència amb: