Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Lourdes


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:54
 7:16
 8:04
 9:16
 10:04
 11:16
 12:04
 
 7:39
 8:28
 9:40
 10:28
 11:40
 12:28
   
 8:52
 
 10:52
 
 12:52
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:16
 14:04
 15:16
 16:04
 17:16
 18:04
 19:16
 13:40
 14:28
 15:40
 16:28
 17:40
 18:28
 19:39
 
 14:52
 
 16:52
 
 18:52
 
 20h
 21h
 20:02
 21:08
         
 20:24
 21:30
         
 20:46
 21:50
         

Correspondència amb: