Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Lourdes


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:51
 7:07
 8:12
 9:00
 10:04
 11:08
 12:12
 
 7:23
 8:28
 9:16
 10:20
 11:24
 12:28
 
 7:40
 8:44
 9:32
 10:36
 11:40
 12:44
 
 7:56
 
 9:48
 10:52
 11:56
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:00
 14:04
 15:08
 16:12
 17:00
 18:04
 19:08
 13:16
 14:20
 15:24
 16:28
 17:16
 18:20
 19:24
 13:32
 14:36
 15:40
 16:44
 17:32
 18:36
 19:39
 13:48
 14:52
 15:56
 
 17:48
 18:52
 19:55
 20h
 21h
 22h
 20:11
 21:15
 22:03
       
 20:27
 21:31
         
 20:43
 21:47
         
 20:59
           

Correspondència amb: