Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > 25 de Setembre


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:46
 7:08
 8:20
 9:08
 10:20
 11:08
 12:20
 
 7:31
 8:44
 9:32
 10:44
 11:32
 12:44
 
 7:56
 
 9:56
 
 11:56
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:08
 14:20
 15:08
 16:20
 17:08
 18:20
 19:08
 13:32
 14:44
 15:32
 16:44
 17:32
 18:44
 19:31
 13:56
 
 15:56
 
 17:56
 
 19:54
 20h
 21h
 20:16
 21:00
         
 20:38
 21:22
         
 
 21:42
         

Correspondència amb: