Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Sardana


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:53
 7:15
 8:02
 9:14
 10:02
 11:14
 12:02
 
 7:38
 8:26
 9:38
 10:26
 11:38
 12:26
   
 8:50
 
 10:50
 
 12:50
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:14
 14:02
 15:14
 16:02
 17:14
 18:02
 19:14
 13:38
 14:26
 15:38
 16:26
 17:38
 18:26
 19:37
 
 14:50
 
 16:50
 
 18:50
 19:59
 20h
 21h
 22h
 20:21
 21:05
 22:07
       
 20:43
 21:27
         
 
 21:49
         

Correspondència amb: