Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Orso


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:51
 7:13
 8:23
 9:11
 10:23
 11:11
 12:23
 
 7:35
 8:47
 9:35
 10:47
 11:35
 12:47
 
 7:59
 
 9:59
 
 11:59
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:11
 14:23
 15:11
 16:23
 17:11
 18:23
 19:11
 13:35
 14:47
 15:35
 16:47
 17:35
 18:47
 19:35
 13:59
 
 15:59
 
 17:59
 
 19:57
 20h
 21h
 22h
 20:19
 21:03
 22:05
       
 20:41
 21:25
         
 
 21:47