Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Sevilla


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:47
 7:09
 8:19
 9:07
 10:19
 11:07
 12:19
 
 7:31
 8:43
 9:31
 10:43
 11:31
 12:43
 
 7:55
 
 9:55
 
 11:55
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:07
 14:19
 15:07
 16:19
 17:07
 18:19
 19:07
 13:31
 14:43
 15:31
 16:43
 17:31
 18:43
 19:31
 13:55
 
 15:55
 
 17:55
 
 19:53
 20h
 21h
 22h
 20:15
 21:21
 22:01
       
 20:37
 21:43
         
 20:59