Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés -Estació Rubí+D - FEINERS LECTIUS > Països Catalans


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:52
 7:08
 8:13
 9:01
 10:05
 11:09
 12:13
 
 7:24
 8:29
 9:17
 10:21
 11:25
 12:29
 
 7:41
 8:45
 9:33
 10:37
 11:41
 12:45
 
 7:57
 
 9:49
 10:53
 11:57
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:01
 14:05
 15:09
 16:13
 17:01
 18:05
 19:09
 13:17
 14:21
 15:25
 16:29
 17:17
 18:21
 19:25
 13:33
 14:37
 15:41
 16:45
 17:33
 18:37
 19:40
 13:49
 14:53
 15:57
 
 17:49
 18:53
 19:56
 20h
 21h
 22h
 20:12
 21:00
 22:01
       
 20:28
 21:16
         
 20:44
 21:32
         
 
 21:48