Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés -Estació Rubí+D - FEINERS LECTIUS > Anton de Borja


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:50
 7:06
 8:11
 9:15
 10:03
 11:07
 12:11
 
 7:22
 8:27
 9:31
 10:19
 11:23
 12:27
 
 7:39
 8:43
 9:47
 10:35
 11:39
 12:43
 
 7:55
 8:59
 
 10:51
 11:55
 12:59
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:15
 14:03
 15:07
 16:11
 17:15
 18:03
 19:07
 13:31
 14:19
 15:23
 16:27
 17:31
 18:19
 19:23
 13:47
 14:35
 15:39
 16:43
 17:47
 18:35
 19:38
 
 14:51
 15:55
 16:59
 
 18:51
 19:54
 20h
 21h
 20:10
 21:14
         
 20:26
 21:30
         
 20:42
 21:46
         
 20:58
 21:59
         

Correspondència amb: