Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés -Estació Rubí+D - FEINERS LECTIUS > Lourdes


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:42
 7:14
 8:02
 9:06
 10:10
 11:14
 12:02
 6:58
 7:30
 8:18
 9:22
 10:26
 11:30
 12:18
 
 7:46
 8:34
 9:38
 10:42
 11:46
 12:34
   
 8:50
 9:54
 10:58
 
 12:50
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:06
 14:10
 15:14
 16:02
 17:06
 18:10
 19:14
 13:22
 14:26
 15:30
 16:18
 17:22
 18:26
 19:30
 13:38
 14:42
 15:46
 16:34
 17:38
 18:42
 19:46
 13:54
 14:58
 
 16:50
 17:54
 18:58
 
 20h
 21h
 20:02
 21:06
         
 20:18
 21:22
         
 20:34
 21:38
         
 20:50
 21:51
         

Correspondència amb: