Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Doctor Ferran


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:47
 7:09
 8:18
 9:06
 10:18
 11:06
 12:18
 
 7:31
 8:42
 9:30
 10:42
 11:30
 12:42
 
 7:54
 
 9:54
 
 11:54
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:06
 14:18
 15:06
 16:18
 17:06
 18:18
 19:06
 13:30
 14:42
 15:30
 16:42
 17:30
 18:42
 19:30
 13:54
 
 15:54
 
 17:54
 
 19:53
 20h
 21h
 22h
 20:15
 21:21
 22:02
       
 20:37
 21:42
         
 20:59
           

Correspondència amb: