Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés -Estació Rubí+D - FEINERS LECTIUS > Lleó


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:39
 7:11
 8:15
 9:03
 10:07
 11:11
 12:15
 6:55
 7:27
 8:31
 9:19
 10:23
 11:27
 12:31
 
 7:43
 8:47
 9:35
 10:39
 11:43
 12:47
 
 7:59
 
 9:51
 10:55
 11:59
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:03
 14:07
 15:11
 16:15
 17:03
 18:07
 19:11
 13:19
 14:23
 15:27
 16:31
 17:19
 18:23
 19:27
 13:35
 14:39
 15:43
 16:47
 17:35
 18:39
 19:43
 13:51
 14:55
 15:59
 
 17:51
 18:55
 19:59
 20h
 21h
 20:15
 21:03
         
 20:31
 21:19
         
 20:47
 21:35
         
 
 21:48