Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Antoni Sedó


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:45
 7:07
 8:16
 9:04
 10:16
 11:04
 12:16
 
 7:29
 8:40
 9:28
 10:40
 11:28
 12:40
 
 7:52
 
 9:52
 
 11:52
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:04
 14:16
 15:04
 16:16
 17:04
 18:16
 19:04
 13:28
 14:40
 15:28
 16:40
 17:28
 18:40
 19:28
 13:52
 
 15:52
 
 17:52
 
 19:51
 20h
 21h
 22h
 20:13
 21:19
 22:00
       
 20:35
 21:40
         
 20:57