Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Terol


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:42
 7:04
 8:13
 9:01
 10:13
 11:01
 12:13
 
 7:26
 8:37
 9:25
 10:37
 11:25
 12:37
 
 7:49
 
 9:49
 
 11:49
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:01
 14:13
 15:01
 16:13
 17:01
 18:13
 19:01
 13:25
 14:37
 15:25
 16:37
 17:25
 18:37
 19:25
 13:49
 
 15:49
 
 17:49
 
 19:48
 20h
 21h
 20:10
 21:16
         
 20:32
 21:37
         
 20:54
 21:57