Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Agricultura


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:40
 7:02
 8:11
 9:23
 10:11
 11:23
 12:11
 
 7:24
 8:35
 9:47
 10:35
 11:47
 12:35
 
 7:47
 8:59
 
 10:59
 
 12:59
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:23
 14:11
 15:23
 16:11
 17:23
 18:11
 19:23
 13:47
 14:35
 15:47
 16:35
 17:47
 18:35
 19:46
 
 14:59
 
 16:59
 
 18:59
 
 20h
 21h
 20:08
 21:14
         
 20:30
 21:35
         
 20:52
 21:55