Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Can Mir


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:18
 8:25
 9:09
 10:12
 11:17
 12:00
 
 7:40
 8:47
 9:29
 10:34
 11:38
 12:21
 
 7:59
 
 9:51
 10:55
 
 12:43
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:04
 14:10
 15:17
 16:00
 17:05
 18:12
 19:18
 13:26
 14:32
 15:39
 16:22
 17:28
 18:34
 19:39
 13:47
 14:54
 
 16:43
 17:50
 18:56
 
 20h
 21h
 22h
 20:01
 21:05
 22:10
       
 20:22
 21:27
         
 20:44
 21:48