Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Cruïlla Institut


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:16
 8:23
 9:07
 10:10
 11:15
 12:19
 
 7:38
 8:45
 9:27
 10:32
 11:36
 12:41
 
 7:57
 
 9:49
 10:53
 11:58
   
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:02
 14:08
 15:15
 16:20
 17:03
 18:10
 19:16
 13:24
 14:30
 15:37
 16:41
 17:26
 18:32
 19:37
 13:45
 14:52
 15:58
 
 17:48
 18:54
 19:59
 20h
 21h
 22h
 20:20
 21:03
 22:08
       
 20:42
 21:25
         
 
 21:46