Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Joan Maragall


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:14
 8:21
 9:05
 10:08
 11:13
 12:17
 
 7:35
 8:42
 9:25
 10:30
 11:34
 12:39
 
 7:54
 
 9:47
 10:51
 11:56
   
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:00
 14:06
 15:13
 16:18
 17:01
 18:08
 19:14
 13:22
 14:28
 15:35
 16:39
 17:24
 18:30
 19:35
 13:42
 14:49
 15:56
 
 17:46
 18:52
 19:57
 20h
 21h
 22h
 20:18
 21:01
 22:06
       
 20:40
 21:23
         
 
 21:44