Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Can Bosc


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:13
 8:20
 9:04
 10:07
 11:12
 12:16
 
 7:34
 8:41
 9:24
 10:29
 11:33
 12:38
 
 7:53
 
 9:46
 10:50
 11:55
 12:59
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:21
 14:05
 15:12
 16:17
 17:00
 18:07
 19:13
 13:41
 14:27
 15:34
 16:38
 17:23
 18:29
 19:34
 
 14:48
 15:55
 
 17:45
 18:51
 19:56
 20h
 21h
 22h
 20:17
 21:00
 22:05
       
 20:39
 21:22
         
 
 21:43