Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Sant Muç


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:12
 8:19
 9:03
 10:06
 11:11
 12:15
 
 7:33
 8:40
 9:23
 10:28
 11:32
 12:37
 
 7:52
 
 9:45
 10:49
 11:54
 12:58
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:20
 14:04
 15:11
 16:16
 17:22
 18:06
 19:12
 13:40
 14:26
 15:33
 16:37
 17:44
 18:28
 19:33
 
 14:47
 15:54
 16:59
 
 18:50
 19:55
 20h
 21h
 22h
 20:16
 21:21
 22:04
       
 20:38
 21:42
         
 20:59
           

Correspondència amb: