Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Ximelis


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:10
 8:17
 9:01
 10:04
 11:09
 12:13
 
 7:32
 8:39
 9:21
 10:26
 11:30
 12:35
 
 7:51
 
 9:43
 10:47
 11:52
 12:56
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:18
 14:02
 15:09
 16:14
 17:20
 18:04
 19:10
 13:39
 14:24
 15:31
 16:35
 17:42
 18:26
 19:31
 
 14:46
 15:52
 16:57
 
 18:48
 19:53
 20h
 21h
 22h
 20:14
 21:19
 22:02
       
 20:36
 21:40
         
 20:57
           

Correspondència amb: