Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Cap Sant Genís


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:09
 8:16
 9:00
 10:03
 11:08
 12:12
 
 7:31
 8:38
 9:20
 10:25
 11:29
 12:34
 
 7:50
 
 9:42
 10:46
 11:51
 12:55
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:17
 14:01
 15:08
 16:13
 17:19
 18:03
 19:09
 13:38
 14:23
 15:30
 16:34
 17:41
 18:25
 19:30
 
 14:45
 15:51
 16:56
 
 18:47
 19:52
 20h
 21h
 22h
 20:13
 21:18
 22:01
       
 20:35
 21:39
         
 20:56
           

Correspondència amb: