Línea 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - LABORABLES LECTIVOS > Josep Turu


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:07
 8:14
 9:18
 10:01
 11:06
 12:10
 
 7:29
 8:36
 9:40
 10:23
 11:27
 12:32
 
 7:48
 8:58
 
 10:44
 11:49
 12:53
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:15
 14:21
 15:06
 16:11
 17:17
 18:01
 19:07
 13:36
 14:43
 15:28
 16:32
 17:39
 18:23
 19:28
 13:59
 
 15:49
 16:54
 
 18:45
 19:50
 20h
 21h
 20:11
 21:16
         
 20:33
 21:37
         
 20:54
 21:59
         

Correspondencia con: