Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Topazi


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:06
 8:13
 9:17
 10:00
 11:05
 12:09
 
 7:28
 8:35
 9:39
 10:22
 11:26
 12:31
 
 7:47
 8:57
 
 10:43
 11:48
 12:52
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:14
 14:20
 15:05
 16:10
 17:16
 18:00
 19:06
 13:35
 14:42
 15:27
 16:31
 17:38
 18:22
 19:27
 13:58
 
 15:48
 16:53
 
 18:44
 19:49
 20h
 21h
 20:10
 21:15
         
 20:32
 21:36
         
 20:53
 21:58
         

Correspondència amb: