Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Casetes Can Fatjó


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:05
 8:12
 9:16
 10:21
 11:04
 12:08
 
 7:27
 8:34
 9:38
 10:42
 11:25
 12:30
 
 7:46
 8:56
 9:59
 
 11:47
 12:51
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:13
 14:19
 15:04
 16:09
 17:15
 18:21
 19:05
 13:34
 14:41
 15:26
 16:30
 17:37
 18:43
 19:26
 13:57
 
 15:47
 16:52
 17:59
 
 19:48
 20h
 21h
 20:09
 21:14
         
 20:31
 21:35
         
 20:52
 21:57