Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Plana del Castell


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:04
 8:11
 9:15
 10:20
 11:03
 12:07
 
 7:26
 8:33
 9:37
 10:41
 11:24
 12:29
 
 7:45
 8:55
 9:58
 
 11:46
 12:50
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:12
 14:18
 15:03
 16:08
 17:14
 18:20
 19:04
 13:33
 14:40
 15:25
 16:29
 17:36
 18:42
 19:25
 13:56
 
 15:46
 16:51
 17:58
 
 19:47
 20h
 21h
 20:08
 21:13
         
 20:30
 21:34
         
 20:51
 21:56
         

Correspondència amb: