Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Cadmo


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:03
 8:10
 9:14
 10:19
 11:02
 12:06
 
 7:25
 8:32
 9:36
 10:40
 11:23
 12:28
 
 7:44
 8:54
 9:57
 
 11:45
 12:49
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:11
 14:17
 15:02
 16:07
 17:13
 18:19
 19:03
 13:32
 14:39
 15:24
 16:28
 17:35
 18:41
 19:24
 13:55
 
 15:45
 16:50
 17:57
 
 19:46
 20h
 21h
 20:07
 21:12
         
 20:29
 21:33
         
 20:50
 21:55
         

Correspondència amb: