Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Pau Claris


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:02
 8:09
 9:13
 10:18
 11:01
 12:05
 
 7:24
 8:31
 9:35
 10:39
 11:22
 12:27
 
 7:43
 8:53
 9:56
 
 11:44
 12:48
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:10
 14:16
 15:01
 16:06
 17:12
 18:18
 19:02
 13:31
 14:38
 15:23
 16:27
 17:34
 18:40
 19:23
 13:54
 
 15:44
 16:49
 17:56
 
 19:45
 20h
 21h
 20:06
 21:11
         
 20:28
 21:32
         
 20:49
 21:54
         

Correspondència amb: