Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - FEINERS LECTIUS > Riera-Guardiet


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:58
 7:20
 8:05
 9:09
 10:14
 11:18
 12:01
 
 7:39
 8:27
 9:31
 10:35
 11:40
 12:23
   
 8:49
 9:52
 10:57
 
 12:44
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:06
 14:12
 15:19
 16:02
 17:08
 18:14
 19:19
 13:27
 14:34
 15:40
 16:23
 17:30
 18:36
 19:41
 13:50
 14:57
 
 16:45
 17:52
 18:58
 
 20h
 21h
 20:02
 21:07
         
 20:24
 21:28
         
 20:45
 21:50
         

Correspondència amb: