Línea 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Estació Rubi+D-Castellnou - LABORABLES LECTIVOS > Estació RubÍ+D


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:57
 7:19
 8:03
 9:08
 10:13
 11:17
 12:00
 
 7:37
 8:25
 9:30
 10:34
 11:39
 12:22
   
 8:47
 9:51
 10:56
 
 12:43
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:05
 14:11
 15:18
 16:01
 17:06
 18:12
 19:18
 13:26
 14:33
 15:39
 16:22
 17:28
 18:34
 19:40
 13:49
 14:56
 
 16:44
 17:50
 18:56
 
 20h
 21h
 20:01
 21:06
         
 20:23
 21:27
         
 20:44
 21:49
         

Correspondencia con: