Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Estació RubÍ+D


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:53
 7:17
 8:20
 9:04
 10:10
 11:13
 12:19
 
 7:36
 8:44
 9:27
 10:30
 11:36
 12:39
 
 7:59
 
 9:47
 10:54
 11:56
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:03
 14:04
 15:11
 16:17
 17:00
 18:09
 19:14
 13:22
 14:29
 15:32
 16:41
 17:25
 18:29
 19:37
 13:47
 14:49
 15:57
 
 17:45
 18:53
 19:55
 20h
 21h
 22h
 20:20
 21:03
 22:04
       
 20:39
 21:22
 22:27
       
 
 21:47
         

Correspondència amb: