Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Espoz i Mina


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:50
 7:14
 8:17
 9:01
 10:07
 11:10
 12:16
 
 7:33
 8:41
 9:25
 10:27
 11:33
 12:36
 
 7:56
 
 9:44
 10:51
 11:53
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:00
 14:01
 15:08
 16:14
 17:22
 18:06
 19:12
 13:19
 14:26
 15:29
 16:38
 17:42
 18:26
 19:34
 13:44
 14:46
 15:54
 16:57
 
 18:50
 19:52
 20h
 21h
 22h
 20:17
 21:00
 22:01
       
 20:36
 21:19
 22:24
       
 
 21:44
         

Correspondència amb: