Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Sant Joan


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:49
 7:13
 8:16
 9:00
 10:06
 11:09
 12:15
 
 7:32
 8:40
 9:24
 10:26
 11:32
 12:35
 
 7:55
 
 9:43
 10:50
 11:52
 12:59
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:18
 14:00
 15:07
 16:13
 17:21
 18:05
 19:11
 13:43
 14:25
 15:28
 16:37
 17:41
 18:25
 19:33
 
 14:45
 15:53
 16:56
 
 18:49
 19:51
 20h
 21h
 22h
 20:16
 21:18
 22:00
       
 20:35
 21:43
 22:23
       
 20:59
           

Correspondència amb: